Sobáše

Fotenie:

Profesionálne fotenie mimo otváracích hodín – mimo expozície Vlastivedného múzea – 20 Eur.

Profesionálne fotenie v expozícií vlastivedného múzea – 50 Eur.

Ceny svadobných obradov na Zámku:

Aktuálne ceny prenájmu za svadobné obrady na zámku platné od 1. 1. 2024 do 31.12.2024.

 

A/ snúbenci bez trvalého pobytu v Hlohovci (obaja) 

 250 € (v cene nie je zahrnutý správny poplatok 70 €, ktorý sa hradí matričnému úradu samostatne)

 

B/ ak je iba jeden zo snúbencov s trvalým pobytom v Hlohovci

190 € (v cene nie je zahrnutý správny poplatok 70 € , ktorý sa hradí matričnému úradu samostatne)

 

C/ ak obaja snúbenci majú trvalý pobyt v Hlohovci

130 € (v cene nie je zahrnutý správny poplatok 70 € , ktorý sa hradí matričnému úradu samostatne)

Ak sa má obrad konať mimo termínov schválených Mestským Zastupiteľstvom Mesta Hlohovec k uvedeným sumám je potrebné pripočítať ešte poplatok, ktorý si určí matričný úrad Mesta Hlohovec.