Udialo sa

Hlohovský zámok a jeho zámocká galéria pre vás v roku 2022 pripravila výstavy:
  
Júl 2022
6. júla 2022 o 18:00 hod. - vernisáž výstavy Medzi prúdmi z tvorby výtvarníka Mareka Ormandíka
Výstava potrvá do 23. septembra 2022.
 
September 2022
16. septembra 2022 o 18:00 hod. - vernisáž výstavy Moja vlasť cestami premien na nádvorí Hlohovského zámku.
Výstava potrvá do 30. októbra 2022.

Október 2022
7. októbra 2022 o 18:00 hod. - vernisáž výstavy akademického maliara Stana Trepača - Na horizonte udalostí - Tak šiel čas s mojimi obrazmi.
Výstava potrvá do 30. novembra 2022.

December 2022
2. decembra 2022 o 18:00 hod. - vernisáž výstavy maliarky Martiny Šedlbauer - Anjelské pohladenie
Výstava potrvá do 15. decembra 2022.

 

Udialo sa v roku 2020

Vážení návštevníci Hlohovského zámku,

i v tomto roku sme pre vás pripravili okrem prehliadok (navštívilo nás do polovice októbra takmer 4 500 osôb) aj viacero pútavých kultúrnych a spoločenských podujatí pre deti i pre dospelých (divadlá, koncerty, tanečné vystúpenia). Poskytli sme atraktívny priestor pre pracovné semináre a stretnutia. V reprezentatívnej knižnici sme uskutočnili svadobné obrady a  fotenia, ktoré sa tešili a tešia veľkému záujmu. Realizovali sme výstavy a vernisáže so sprievodným programom, ktoré ulahodili  nejednému milovníkovi umenia. (Zlato a Hlina, vzácne kamene Suiseky, Na šindli INAK(šie),  Súzne(nie). Viac o výstavách sa môžete dozvedieť v samostatnej sekcii (fotogaléria). Nadviazali sme na historickú tradíciu a obnovili sme už druhýkrát ,,Zámsku púť“ v spolupráci s farnosťou sv. Michala.  Podporili sme ďalším ročníkom (v poradí náš druhý) dni európskeho kultúrneho dedičstva a otvorili sme zámocké brány pre všetkých, ktorí majú záujem o vzdelávanie. Našim cieľom bolo zvýšiť povedomie o miestnom historickom a kultúrnom dedičstve. Celodenný program sme uskutočnili i vďaka kooperácií s Vlastivedným múzeom v Hlohovci a s Hvezdárňou a planetáriom Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci (https://youtu.be/ejudHNLDn_w). Všetky zrealizované akcie si môžete pripomenúť a oživiť v časovej chronológii (niektoré i s odkazom na reportáž) v dolu uvedenom prehľade a mnohé z nich si nájdete aj v našej webovej fotogalérií, ktorú budeme priebežne aktualizovať.

ĎAKUJEME vám za vašu priazeň a veríme, že pripravované podujatia vás rovnako potešia a obohatia.

JANUÁR 2020

23. 01. 2020/ ,,Čaša s primátorom“ https://youtu.be/ZU-z28m38LU

31. 01. 2020/ Výstava Juliany Hadvigovej ,,Zlato a hlina“ https://youtu.be/zVmKbjIAB_c

FEBRUÁR 2020

16. 02. 2020/ Čaj o piatej s Evou Pavlíkovou v zámockej kaviarni

25. 02. 2020/ Fašiangový sprievod  o 17.00 hod. https://youtu.be/p-PX8Jz6yt4

MAREC - APRÍL: prerušenie akcií v dôsledku celospoločenskej situácie ohľadom ochorenia s Covid-19.

MÁJ 2020

29. 05. 2020/ Výstava Suiseky, 15- ročník medzinárodnej výstavy Slovenskej asociácie Suiseky trvanie do 19. 06. 2020

30. 05. 2020/ svadobný obrad  

JÚN 2020

06. 06. 2020/ svadobný obrad 

26. 06. 2020/ vernisáž ,,Na šindli a inak(šie), výstava trvala do 14. 08. 2020 a mala 185 vystavovateľov

26. 06. 2020 do 27. 06. 2020/ pracovný seminár spoločnosti Saneca 

28. 06. 2020/ divadelné predstavenie ,,Cisárové nové šaty“ (Nové divadlo Nitra)

JÚL 2020

03. 07. 2020/ pracovné stretnutie teamu EHMK v zámockej kaviarni

10. 07. 2020/ divadelné predstavenie ,,DON QUIJOTE“ – Túlavé divadlo

23. 07. 2020/ koncert Balkansambel - Geišbergovci

AUGUST 2020

06. 08. 2020/ ,,Zámocké reči o umení“ - komentovaná prehliadka

08. 08. 2020/ svadobný obrad na zámku

                     ,,Telo ako vizuálny jazyk“ - Flamenco - scénické tance s Libušou Bachratou                    

09. 08. 2020/ Kráľov príbeh a Dračí príbeh – divadlo pre deti

15. 08. 2020/ Katka Koščová koncert -  z albumu ,,Hranica dažďa“ (pre nepriazeň počasia presunuté do Empírového divadla)

16. 08. 2020/ Zámska púť

16. 08. 2020/ odinštalovanie výstavy ,,Na šindli inakšie“

21. 08. 2020/ Miroslav Cipár a Jozef Sušienka ,,Súzne(nie) - výstava bola predĺžená do 28.10.2020

27. 08. 2020/ Róberta Štepánková v rámci cyklu ,, Telo ako vizuálny jazyk“ - tanec

SEPTEMBER 2020

12. 09. 2020 / svadobný obrad   

19. 09. 2020/ svadobný obrad

25. 09. 2020/ Dni európskeho kultúrneho dedičstva - https://youtu.be/ejudHNLDn_w

26. 09. 2020/ svadobný obrad

OKTÓBER 2020

10. 10. 2020/ svadobný obrad

17. 10. 2020/ svadobný obrad

24. 10. 2020/ Anna Kertézsová  v rámci cyklu ,,Telo ako vizuálny jazyk“

24. 10. 2020/ svadobný obrad

 

Udialo sa v roku 2019

JÚN 2019

01. 06. 2019/ Otvorenie a plne sfunkčnená prevádzka Zámku - https://youtu.be/wPkCbfB4Jho

01. 06. 2019/ Výstava Radky Hrabovskej - ,,Symbol rodina“

08. 06. 2019/ Deň detí – spoločnosť Arriva – pestrý program na nádvorí

28. 06. 2019/ Štyri ženy na konci sveta – divadelné predstavenie - https://youtu.be/ZFirdAeXjc8

29. 06. 2019/ Szidi Tobias & band - https://youtu.be/ofihPwyqZWY

JÚL 2019

06. 07. 2019/ Michal Bugala Group ft. Anita Soul - https://youtu.be/v-wjCOTqbus

13. 07. 2019/ Kratochvíľne rozmary šľachty – divadelné predstavenie (Divadelná skupina teatro ORLUS)

21. 07. 2019/ Slobodné vinárstvo Zemianske – prestížni vinári, kuchári a návšteva zo zahraničia

24. 07. 2019/ Návšteva zahraničných Slovákov študujúcich na Slovensku

27. 07. 2019/ Mesačné svetlo lásky – divadelné predstavenie (Divadelná skupina teatro ORLUS - https://youtu.be/Na4_P0mkBE0

AUGUST 2019

03. 08. 2019/ Peter Lipa & band - https://youtu.be/kHknkpVCVVo

06. 08. 2019/ Kiber šikana –  prenos vysielania zo zámku nielen pre mladých - https://youtu.be/lkXg4m-V7gA

07. 08. 2019/ Výstava vystrihovačiek (p. Brezovský)

10. 08. 2019/ Umlčaný potomok – divadelné predstavenie ((Divadelná skupina teatro ORLUS) - https://youtu.be/At9Q00nGoMM

15. 08. 2019/ Anikó Vargová - ,,Bez života“ – divadelné predstavenie

18. 08. 2019/ Zámska púť - https://youtu.be/b5eXNcGMEL8

25. 08. 2019/ Návšteva družobného mesta z Belgicka – prehliadka Zámku

SEPTEMBER 2019

20. 09. 2019 – 21. 09. 2019/ Medzinárodné cyklistické preteky, 63.ročník - https://youtu.be/Ex81Wp46OUc                                     

25. 09. 2019/ Dni Európskeho kultúrneho dedičstva – deň otvorených dverí - https://youtu.be/t5EQVSMXANs

OKTÓBER 2019

04. 10. 2019/ Otvorenie vernisáže p. Karola Félixa - ,,Lapač snov“ (do 4.12.) - https://youtu.be/Zd4U-25Vlu4

10. 10. 2019/ Deň úcty k starším – prehliadka Zámku pre seniorov

11. 10. 2019/ Výstava obrazov žiakov ZUŠ – slávnostné otvorenie a program

23. 10. 2019/ Návšteva študentov z piatich krajín sveta – program Erasmus

23. 10. 2019/ Návšteva zamestnancov zo Záhorského múzea Skalica

24. 10. 2019/ Konferencia ,,Kultúrne dedičstvo Trnavského samosprávneho Kraja“ pod záštitou Ministerstva kultúry, TTSK, štátneho archívu, Mesta Hlohovec a MKC Hlohovec

DECEMBER 2019

03. 12. 2019/ konferencia Smart City

08. 12. 2019/ slávnostné otvorenie výstavy Juliany Hadvigovej ,,Zlato a hlina“ - https://youtu.be/zVmKbjIAB_c

15. 12. 2019/ Punč s primátorom mesta Miroslavom Kollárom - https://youtu.be/nG75z3sRSFc

19. 12. 2019/ Podujatie pre zamestnancov spoločnosti SANECA