Oznamy

V tejto časti budú aktualizované všetky informácie, ktoré sa týkajú akýchkoľvek zmien oproti plánovanému programu:


 

• (Všetky aktualizované informácie o Hlohovskom zámku sa nachádzajú iba na oficiálnej stránke: www.zamok.hlohovec.sk) 

 

Vstup na prehliadku je každú celú hodinu.

Posledný vstup na prehliadku zámku je počas pracovných dní (pondelok-piatok) o 15.00 hod. a počas víkendov o 17.00 hod.